Si të shtoni formatimin e pasur tek teksti në Mailin e iPhone

E-mail-i i thjeshtë nuk përcjell gjithmonë qartë atë që po përpiqeni të thoni - kryesisht për shkak se, si të gjitha format e komunikimit elektronik, i mungon nuanca e bisedës ballë për ballë. Një mënyrë për të shtuar një shprehje pak më shumë në mesazhin tuaj: Përdorni tekst të pasur.

Çfarë teksti ka pasur?

Ndryshe nga formatimi i thjeshtë, teksti i pasur lejon që ta përmirësosh mesazhin tënd me fjalë të theksuara, italizuese dhe nënvizuese të fjalëve që dëshiron të theksosh.

Si të aktivizoni formatimin e teksteve të pasura në Mailin e iPhone

Ju mund ta bëni tekstin e pasur si default për të gjitha mesazhet, duke zgjedhur Mail> Preferences> Composing . Prej atje, zgjidhni tekstin e pasur .

Nëse dëshironi të ndryshoni formatin për mesazhin tuaj të tanishëm, zgjidhni Format> Bëni tekst të pasur .

Ju gjithashtu mund të specifikoni formatin e përgjigjeve tuaja. Në Mail> Preferences> Composing, zgjidhni Përdorni formatin e njëjtë të mesazhit si mesazhi origjinal.

Përdorimi i tekstit të pasur

Për të ndryshuar pamjen e tekstit në mesazhin tuaj, zgjidhni tekstin. Do të shfaqet një toolbar, nga i cili mund të zgjidhni B (bold), I (italics), U (underline), dhe formate të ndryshme të tjera për të aplikuar në tekstin tuaj të përzgjedhur.